INSCRIPCIONS
Aquí podreu realitzar les inscripcions per a tots els cursos i tallers organitzats pel Centre Cultural Sala Galà, que inclou l’Escola d’Art Josep Lloveras, l’Escola Municipal de Música, la Biblioteca Municipal i els cursos diversos.
Per a dubtes, consultes i/o inscripcions presencials us podeu adreçar a:

CENTRE CULTURAL SALA GALÀ
C. Molí, 9 | 17244 Cassà de la Selva
Tel. 972 46 28 20
info@salagala.cat

IMPORTANT: AQUESTA INSCRIPCIÓ NO SERÀ VÀLIDA SENSE EL PAGAMENT DE LA MATRÍCULA

PROCÉS
Un cop realitzat l’enviament de les dades a través del formulari d’aquesta pàgina rebreu, en el termini màxim d’una setmana, una carta de pagament de l’Oficina de XALOC al vostre correu electrònic*.
Per confirmar aquesta inscripció caldrà efectuar el pagament de la matrícula al banc, amb la carta de pagament rebuda, en un termini màxim de 10 dies.
Els cobraments de les quotes mensuals s’efectuaran a partir del primer mes de curs a través de domiciliació bancària a càrrec de XALOC.

*en cas de no disposar de correu electrònic, caldrà contactar amb el Centre Cultural Sala Galà per poder-lo recollir presencialment.

MATRÍCULA
Matrícula Escola Municipal de Música: 70 €.
Matrícula Escola d’Art Josep Lloveras: 30 €
Matrícula cursos diversos: 5 €

• L’import de la matrícula inclou assegurança, material i llibres (si s’escau).
• L’import cobrat de la matrícula no serà retornable en cap cas.
• A l’import de la matrícula no se li apliquen descomptes.
• L’abonament de la matrícula afecta a ex-alumnes i a alumnes nous.

NOTES SOBRE EL COBRAMENT DE LES QUOTES
El pagament de les activitats és mensual (a exempció dels casos especificats).
La domiciliació es realitza durant el mes en curs i no varia segons calendari escolar.
Per notificar una modificació de les dades personals i/o les condicions de l’activitat on l’alumne estigui inscrit que generi una modificació en la quota, ha de ser notificada al punt d’informació del Centre Cultural Sala Galà abans del dia 24 del mes en curs per a la seva aplicació al mes següent. En cas contrari no es podrà garantir la modificació en el termini establert. Les activitats d’un sol dia es paguen íntegrament abans de l’inici de l’activitat.

BAIXES DELS ALUMNES
Qualsevol baixa dels alumnes s’haurà de comunicar anticipadament per escrit mitjançant el model que es facilitarà a través del punt d’informació del Centre Cultural Sala Galà. La manca d’aquesta comunicació serà motiu suficient per no considerar la baixa degudament formalitzada.

En fer el pagament de la matrícula es confirma aquesta inscripció i s’accepten les característiques del curs i les condicions del Centre Cultural Sala Galà i l’Ajuntament de Cassà.

Could not connect: Access denied for user 'contallers'@'hostingsrv5.dondominio.com' (using password: YES)