ART I CREATIVITAT PER A NENS I NENES II
Dimarts

INSCRIPCIÓ OBERTA

Aprendre a partir del descobriment i la invenció. Pretenem motivar i despertar l’interès pel coneixement de tècniques i llenguatges artístics com el dibuix, la pintura, l’escultura, el modelatge, la fotografia, el reciclatge creatiu, etc. A partir de l’experimentació amb totes aquestes eines trobarem noves formes d’expressió i descobrirem la riquesa de l’art i la infinitat d’opcions que ens ofereix.

Lloc: Escola d'Art - Sala Galà
Calendari: D'octubre a juny
Horari: Dimarts, de 17.30 a 19.30 h
Preu: 30 € / mes
Professors: Anna de Gea
Edat: Nens i nenes de 8 a 11 anys