SENSIBILITZACIÓ MUSICAL
P4

INSCRIPCIÓ OBERTA

Audicions, jocs, ritmes, cançons i moviment corporal per als més petits

Lloc: Sala Galà
Calendari: De setembre a juny. Segons calendari escolar.
Horari: Divendres, de 17.30 a 18.30 h
Preu: 28 € / mes
Edat: Nens i nenes de 4 a 5 anys
Inscripció: Matrícula: 70 €. El pagament de la matrícula es podrà fer efectiu en rebre fulla d'autoliquidació per correu postal al vostre domicili des de XALOC.