SENSIBILITZACIÓ MUSICAL
P5

INSCRIPCIÓ OBERTA

S'intenta introduir el nen o la nena en el món sensorial de la música.

Lloc: Sala Galà
Calendari: De setembre a juny. Segons calendari escolar.
Horari: Dimecres, de 17.30 a 18.30 h
Preu: 28 € / mes
Edat: Nens i nenes de 5 a 6 anys
Inscripció: Matrícula: 70 €. El pagament de la matrícula es podrà fer efectiu en rebre fulla d'autoliquidació per correu postal al vostre domicili des de XALOC.