NIVELL ELEMENTAL
Preparatori I

INSCRIPCIÓ TANCADA

S’imparteix el coneixement del llenguatge musical i l’alumne/a escull un instrument i en comença l’aprenentatge de forma individual. 1 hora i mitja setmanal de llenguatge musical i cant coral i mitja hora d'instrument individual.

Lloc: Sala Galà
Calendari: De setembre a juny. Segons calendari escolar.
Horari: Dilluns, de 17.30 a 19 h (cant coral de 17.30 a 18 h)
Preu: LLM: 31 € /mes Instrument: 28 €/mes (1/2 h/ setm.) 2 instruments 25 € /cada un
Edat: Nens i nenes de 7 a 8 anys
Inscripció: Matrícula: 70 €
Informació

Els horaris de llenguatge poden estar subjectes a canvis en funció de les matriculacions definitives. Es requereix d’un mínim d’inscrits perquè els cursos es puguin programar. Tota la informació, condicions i requisits es poden trobar a www.salagala.cat.