NIVELL ELEMENTAL
Tercer

INSCRIPCIÓ TANCADA

2 h setmanals de llenguatge musical i cant coral i 1 hora d’instrument individual. Combo opcional.

Lloc: Sala Galà
Calendari: De setembre a juny. Segons calendari escolar.
Horari: Dimarts i dijous de 18 a 19 h (cant coral, dijous, de 18 a 18.30 h)
Preu: LLM: 49 € / mes Instrument: 44 €/mes (1 h/ setm.) 2 instruments 41 € / cada un
Edat: Nens i nenes d' 11 a 12 anys
Inscripció: Matrícula: 70 €
Informació

Els horaris de llenguatge poden estar subjectes a canvis en funció de les matriculacions definitives. Es requereix d’un mínim d’inscrits perquè els cursos es puguin programar. Tota la informació, condicions i requisits es poden trobar a www.salagala.cat.