INSTRUMENT INDEPENDENT
(1 h/set.)

INSCRIPCIÓ OBERTA

Lloc: Sala Galà
Calendari: De setembre a juny. Segons calendari escolar.
Horari: A determinar segons demanda
Preu: 89 €
Inscripció: Matrícula: 70 €