INSTRUMENT INDEPENDENT
(3/4 h/set.)

INSCRIPCIÓ OBERTA

Lloc: Sala Galà
Calendari: De setembre a juny. Segons calendari escolar.
Horari: A determinar segons demanda
Preu: 70 €
Inscripció: Matrícula: 70 €