INSTRUMENT INDEPENDENT
(3/4 h/set.)

INSCRIPCIÓ OBERTA

Adreçada a alumnes menors de 16 anys que només volen rebre coneixements d'un instrument específic.

Lloc: Sala Galà
Calendari: De setembre a juny. Segons calendari escolar.
Horari: A determinar segons demanda
Preu: 79 € / mes
Edat: Fins a 15 anys
Inscripció: Matrícula: 70 €