INSTRUMENT INDEPENDENT
(1/2 h/set.)

INSCRIPCIÓ OBERTA

Lloc: Sala Galà
Calendari: De setembre a juny. Segons calendari escolar.
Horari: A determinar segons demanda
Preu: 53 €
Inscripció: Matrícula: 70 €. El pagament de la matrícula es podrà fer efectiu en rebre fulla d'autoliquidació per correu postal al vostre domicili des de XALOC.