INFORMÀTICA MUSICAL

INSCRIPCIÓ OBERTA

Es treballarà l’edició de partitures i també altres aspectes, com gravacions o muntatges musicals, i s’utilitzarà com a eina l’ordinador i el software específic de cada activitat.

Lloc: Sala Galà
Calendari: De setembre a juny. Segons calendari escolar.
Horari: Dilluns, de 17.30 a 18.30 o dimecres, de 19.30 a 20.30 h (horaris definitius segons demanda)
Preu: 30 € / mes
Edat: Persones amb coneixements musicals
Inscripció: Matrícula: 70 €